Ten obowiązek dotyczy nauczycieli zawodu pracujących w:

  1. Szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (czyli technikum, szkoła branżowa i stopnia, szkoła branżowa ii stopnia, szkoła policealna),
  2. Placówkach kształcenia ustawicznego,
  3. Oraz centrach kształcenia zawodowego.

Szkolenia te odbywają się u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Ale uwaga, nie dotyczy to wszystkich nauczycieli!

Niektórzy nauczyciele są zwolnieni z tego obowiązku. Nie muszą uczęszczać na szkolenia branżowe ci, którzy:

  1. Prowadzą własną działalność gospodarczą związaną z nauczaniem zawodu lub indywidualne gospodarstwo rolne, którego działalność jest związana z nauczaniem zawodu,
  2. Są zatrudnieni u pracodawców na stanowiskach związanych z nauczaniem zawodu,
  3. Pracują w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z nauczaniem zawodu.

Ile Godzin Trzeba Przeznaczyć na Szkolenia?

Zgodnie z przepisami, nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczyciele praktycznej nauki zawodu, zatrudnieni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, muszą przeznaczyć 40 godzin na szkolenia branżowe w ciągu trzech lat. To oznacza, że do 31 sierpnia 2022 r. muszą ukończyć pierwszy trzyletni cykl szkoleń.

Ale mamy dobrą wiadomość! Ostatnia ustawa wydłuża ten cykl do czterech lat. Dla nauczycieli zatrudnionych przed 1 września 2020 r., jest więcej czasu na zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Dla Kogo Wydłużony Cykl?

Szkolenia branżowe odbywają się w miejscu pracy, ale niestety, epidemia COVID-19 sprawiła, że nie zawsze było to możliwe. Dlatego nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczyciele praktycznej nauki zawodu, zatrudnieni do 31 sierpnia 2020 r., mają teraz cztery lata na zrealizowanie 40 godzin szkoleń. Jednak uwaga! Ten przepis nie dotyczy wszystkich nauczycieli. Ci, którzy zostali zatrudnieni później, nadal muszą ukończyć trzyletni cykl. Tak więc, teraz wiesz, kto musi uczestniczyć w szkoleniach branżowych, kto jest zwolniony, ile godzin trzeba przeznaczyć na szkolenia, i kto ma wydłużony cykl. Mam nadzieję, że to rozwiewa wszelkie wątpliwości!